Get the catalog

Bộ lọc

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Children's Furniture

Email this page to a friend
  • Sort by :
  • Name sort
  • Symbol sort
  • Age sort
Table view Grid view

Play Table with Sun Shade (Flower)

Age: 1+ cat. num. 10785
New
Chi tiết sản phẩm

Daisy

Age: 1+ cat. num. 12359
Bestseller
Chi tiết sản phẩm

Clover Play Table

Age: 1+ cat. num. 12364
Bestseller
Chi tiết sản phẩm

Table and chair

Age: 1+ cat. num. 12351
Chi tiết sản phẩm

Square bench and table

Age: 1+ cat. num. 12353
Chi tiết sản phẩm

Sand & Water Table

Age: 1+ cat. num. 12354
Chi tiết sản phẩm

Triangle seat and table

Age: 1+ cat. num. 12357
Chi tiết sản phẩm

Butterfly Play Table

Age: 1+ cat. num. 12361
Chi tiết sản phẩm

Heart Table

Age: 1+ cat. num. 12362
Chi tiết sản phẩm

Clover Table

Age: 1+ cat. num. 12363
Chi tiết sản phẩm

Octopus Play Table

Age: 1+ cat. num. 12365
Chi tiết sản phẩm

Butterfly Table

Age: 1+ cat. num. 12366
Chi tiết sản phẩm

Wooden Table for Children

Age: 1+ cat. num. 13300
Chi tiết sản phẩm

Wooden Table for Children ⌀ 80 cm

Age: 1+ cat. num. 13301
Chi tiết sản phẩm
Chi tiết sản phẩm
Chi tiết sản phẩm
Chi tiết sản phẩm

Robinia Outdoor Classroom (w/ Crayons)

Line: Outdoor Furniture cat. num. 14186
Chi tiết sản phẩm

Table & Bench, Nature

cat. num. 14190
Chi tiết sản phẩm

Table Nature with 4 stools

cat. num. 14191
Chi tiết sản phẩm
Chi tiết sản phẩm

Table & Bench HPL for Kids

cat. num. 14461
Chi tiết sản phẩm

Table & Bench HPL for Kids

cat. num. 14462
Chi tiết sản phẩm