Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Agility Double Hoop Jump

Email this page to a friend
Agility Double Hoop Jump

Photos

Miniaturka Agility Double Hoop Jump (2)Miniaturka Agility Double Hoop Jump (3)Miniaturka Agility Double Hoop Jump (4)

Related products

Agility Double Hoop Jump
70017
Prev product
Back to list
Next product

Specification

  • Width11 cm
  • Length171 cm
  • Height156 cm
Base material
Ask for product
  • Isometric view
  • Mặt trước
  • Top xem
  • 2D files 70017 2D.dwg
  • 3D files 70017 3D.dwg