Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Bench, Steel Contruction

Email this page to a friend
Bench, Steel Contruction

Photos

Miniaturka Bench, Steel Contruction (2)Miniaturka Bench, Steel Contruction (3)Miniaturka Bench, Steel Contruction (4)Miniaturka Bench, Steel Contruction (5)Miniaturka Bench, Steel Contruction (6)

Related products

Bench, Steel Contruction
14141 | Outdoor Furniture
Prev product
Back to list
Next product

Specification

  • LineOutdoor Furniture
  • Width80 cm
  • Length180 cm
  • Height77 cm
  • Seat height43 cm
  • Back rest height77 cm
Base material
Ask for product
  • Isometric view
  • Mặt trước
  • Top xem
  • 2D files 14141_2D.dwg