Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Bike Stand 3

Email this page to a friend
Bike Stand 3

Photos

Miniaturka Bike Stand 3 (2)

Related products

Bike Stand 3
14745-3 | Outdoor Furniture
Prev product
Back to list
Next product

Specification

  • LineOutdoor Furniture
  • Width30 cm
  • Length117 cm
  • Height50 cm
Base material
Ask for product
  • Isometric view
  • 2D files 14745-3 2D.dwg
  • 3D files 14745-3 3D.DWG