Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Larchwood Table & Bench

Email this page to a friend
Larchwood Table & Bench

Photos

Real picture of Larchwood Table & Bench,which stanMiniaturka Larchwood Table & Bench (3)Miniaturka Larchwood Table & Bench (4)Real picture of Larchwood Table & BenchMiniaturka Larchwood Table & Bench (6)Miniaturka Larchwood Table & Bench (7)Miniaturka Larchwood Table & Bench (8)Miniaturka Larchwood Table & Bench (9)Miniaturka Larchwood Table & Bench (10)Miniaturka Larchwood Table & Bench (11)Miniaturka Larchwood Table & Bench (12)Miniaturka Larchwood Table & Bench (13)

Related products

Larchwood Table & Bench
14104 | Outdoor Furniture
Prev product
Back to list
Next product

Specification

  • LineOutdoor Furniture
  • Width160 cm
  • Length180 cm
  • Height70 cm
  • Seat height44 cm
Base material
Ask for product
  • Isometric view
  • Mặt trước
  • Top xem
  • 2D files 14104_2D.dwg
  • 3D files 14104_3D.dwg