Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Olle's Playhouse

Email this page to a friend
Olle's Playhouse

Photos

Miniaturka Olle's Playhouse (2)Miniaturka Olle's Playhouse (3)Miniaturka Olle's Playhouse (4)Miniaturka Olle's Playhouse (5)Miniaturka Olle's Playhouse (6)Miniaturka Olle's Playhouse (7)Miniaturka Olle's Playhouse (8)Miniaturka Olle's Playhouse (9)Miniaturka Olle's Playhouse (10)Miniaturka Olle's Playhouse (11)Miniaturka Olle's Playhouse (12)Miniaturka Olle's Playhouse (13)Miniaturka Olle's Playhouse (14)Miniaturka Olle's Playhouse (15)Miniaturka Olle's Playhouse (16)Miniaturka Olle's Playhouse (17)Miniaturka Olle's Playhouse (18)Miniaturka Olle's Playhouse (19)Miniaturka Olle's Playhouse (20)Miniaturka Olle's Playhouse (21)

Related products

Olle's Playhouse
13152 | Dreamworld
Prev product
Back to list
Next product

Specification

 • LineDreamworld
 • Width260 cm
 • Length320 cm
 • Height262 cm
 • Critical falling height55 cm
 • Safety zone 554x660 cm
 • Falling surfaceRequired
 • Platform height55 cm
 • Age1+
Base material
Ask for product
 • Isometric view
 • Mặt trước
 • Top xem
 • 2D files 13152_2D.dwg
 • 3D files 13152_3D.dwg