Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Orca

Email this page to a friend
Orca

Photos

Miniaturka Orca (2)Real picture of OrcaMiniaturka Orca (4)Miniaturka Orca (5)Miniaturka Orca (6)Miniaturka Orca (7)Miniaturka Orca (8)Miniaturka Orca (9)Miniaturka Orca (10)Miniaturka Orca (11)Miniaturka Orca (12)Miniaturka Orca (13)Miniaturka Orca (14)Miniaturka Orca (15)Miniaturka Orca (16)Miniaturka Orca (17)Miniaturka Orca (18)

Related products

Orca
12425 | Atlantis
Prev product
Back to list
Next product

Specification

 • Colorscolor variantcolor variantcolor variantcolor variant
 • LineAtlantis
 • Width284 cm
 • Length312 cm
 • Height206 cm
 • Critical falling height192 cm
 • Safety zone 637x638 cm
 • Falling surfaceRequired
 • Age3+
Base material
Ask for product
 • Isometric view
 • Mặt trước
 • Top xem
 • 2D files 12425_2D.dwg
 • 3D files 12425_3D.dwg