Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Rubber Tiles 50

Email this page to a friend
Rubber Tiles 50

Photos

Miniaturka Rubber Tiles 50 (2)

Rubber Tiles 50
15050
Prev product
Back to list
Next product

Specification

  • Critical falling height160 cm
  • Thickness5 cm
Ask for product
  • Isometric view