Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Rubber Tiles 55

Email this page to a friend
Rubber Tiles 55

Photos

Miniaturka Rubber Tiles 55 (2)Miniaturka Rubber Tiles 55 (3)Miniaturka Rubber Tiles 55 (4)Miniaturka Rubber Tiles 55 (5)Miniaturka Rubber Tiles 55 (6)Miniaturka Rubber Tiles 55 (7)Miniaturka Rubber Tiles 55 (8)Miniaturka Rubber Tiles 55 (9)

Related products

Rubber Tiles 55
15055
Prev product
Back to list
Next product

Specification

  • Critical falling height180 cm
  • Thickness5,5 cm
Ask for product
  • Isometric view