Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Shock Absorbing Pad 55mm w/Artifical grass

Email this page to a friend
Shock Absorbing Pad 55mm w/Artifical grass

Photos

Miniaturka Shock Absorbing Pad 55mm w/Artifical grass (2)

Related products

Shock Absorbing Pad 55mm w/Artifical grass
15327
Prev product
Back to list
Next product

Specification

  • Critical falling height230 cm
  • Thickness5,5 cm
Ask for product
  • Isometric view
  • Installation manual video