Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Small Ship

Email this page to a friend
Small Ship

Photos

Miniaturka Small Ship (2)Miniaturka Small Ship (3)Miniaturka Small Ship (4)Miniaturka Small Ship (5)Miniaturka Small Ship (6)Miniaturka Small Ship (7)Miniaturka Small Ship (8)Miniaturka Small Ship (9)Miniaturka Small Ship (10)Miniaturka Small Ship (11)Miniaturka Small Ship (12)Miniaturka Small Ship (13)Miniaturka Small Ship (14)Miniaturka Small Ship (15)Miniaturka Small Ship (16)Miniaturka Small Ship (17)Miniaturka Small Ship (18)Miniaturka Small Ship (19)Miniaturka Small Ship (20)

Related products

Small Ship
11423 | Discovery
Prev product
Back to list
Next product

Specification

 • LineDiscovery
 • Width386 cm
 • Length395 cm
 • Height216 cm
 • Critical falling height55 cm
 • Safety zone 700x737 cm
 • Falling surfaceRequired
 • Platform height55 cm
 • GrassAcceptable (CFH<60cm)
 • Age1+
Base material
Ask for product
 • Isometric view
 • Mặt trước
 • Top xem
 • Installation manual video
 • 2D files 11423 2D.dwg
 • 3D files 11423 3D.dwg