Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Vega bin

Email this page to a friend
Vega bin

Photos

Miniaturka Vega bin (2)

Related products

Vega bin
14411 | Outdoor Furniture
Prev product
Back to list
Next product

Specification

  • LineOutdoor Furniture
  • Width40 cm
  • Length40 cm
  • Height46 cm
  • Weight92 kg
Base material
Ask for product
  • Isometric view
  • Installation manual video