Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Wigwam

Email this page to a friend
Wigwam

Photos

Miniaturka Wigwam (2)Miniaturka Wigwam (3)Miniaturka Wigwam (4)Miniaturka Wigwam (5)Miniaturka Wigwam (6)Miniaturka Wigwam (7)Miniaturka Wigwam (8)Miniaturka Wigwam (9)Miniaturka Wigwam (10)Miniaturka Wigwam (11)Miniaturka Wigwam (12)Miniaturka Wigwam (13)Miniaturka Wigwam (14)Miniaturka Wigwam (15)Miniaturka Wigwam (16)Miniaturka Wigwam (17)Miniaturka Wigwam (18)Miniaturka Wigwam (19)

Related products

Wigwam
13045 | Nature
Prev product
Back to list
Next product

Specification

 • LineNature
 • Width280 cm
 • Length300 cm
 • Height320 cm
 • Minimum space600x560 cm
 • Age1+
Base material
Ask for product
 • Isometric view
 • Mặt trước
 • Top xem
 • 2D files 13045 2D.dwg
 • 3D files 13045 3D.dwg