Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Quadro Table and Bench

Email this page to a friend
Quadro Table and Bench

Photos

Miniaturka Quadro Table and Bench (2)Miniaturka Quadro Table and Bench (3)Miniaturka Quadro Table and Bench (4)Miniaturka Quadro Table and Bench (5)Miniaturka Quadro Table and Bench (6)Miniaturka Quadro Table and Bench (7)Miniaturka Quadro Table and Bench (8)Miniaturka Quadro Table and Bench (9)Miniaturka Quadro Table and Bench (10)Miniaturka Quadro Table and Bench (11)Miniaturka Quadro Table and Bench (12)Miniaturka Quadro Table and Bench (13)Miniaturka Quadro Table and Bench (14)Miniaturka Quadro Table and Bench (15)Miniaturka Quadro Table and Bench (16)Miniaturka Quadro Table and Bench (17)

Related products

Quadro Table and Bench
14147 | Outdoor Furniture
Prev product
Back to list
Next product

Specification

 • LineOutdoor Furniture
 • Table top height71 cm
 • Width235 cm
 • Length235 cm
 • Height77 cm
 • Seat height43 cm
 • Back rest height77 cm
Base material
Ask for product
 • Isometric view
 • Mặt trước
 • Top xem
 • 2D files 14147_2D.dwg