Get the catalog

Nhận Miễn phí Product Catalog!

Catalog

Hãy điền vào biểu mẫu trực tuyến để nhận catalog của công ty Lars Laj. Catalog sẽ được gửi đến địa chỉ đăng trên biểu mẫu.

Table & Bench Steel Construction

Email this page to a friend
Table & Bench Steel Construction

Photos

Miniaturka Table & Bench Steel Construction (2)Real picture of Table & Bench Steel ConstructionMiniaturka Table & Bench Steel Construction (4)Miniaturka Table & Bench Steel Construction (5)Miniaturka Table & Bench Steel Construction (6)Miniaturka Table & Bench Steel Construction (7)Miniaturka Table & Bench Steel Construction (8)Miniaturka Table & Bench Steel Construction (9)Miniaturka Table & Bench Steel Construction (10)Miniaturka Table & Bench Steel Construction (11)Miniaturka Table & Bench Steel Construction (12)

Related products

Table & Bench Steel Construction
14146 | Outdoor Furniture
Prev product
Back to list
Next product

Specification

  • LineOutdoor Furniture
  • Table top height71 cm
  • Width154 cm
  • Length180 cm
  • Height71 cm
  • Seat height43 cm
Base material
Ask for product
  • Isometric view
  • Mặt trước
  • Top xem
  • 2D files 14146_2D.dwg